Quang Trở CDS 12MM 12528

Giá gốc: 9.500₫

Giá khuyến mại 8.000₫

Quang Trở CDS 12MM 12528

Là điện trở có trị số càng giảm khi được chiếu sáng càng mạnh. Điện trở tối (khi không được chiếu sáng ­ ở trong bóng tối) thường trên 1M, trị số này giảm rất nhỏ có thể dưới 100 ôm khi được chiếu sáng mạnh
Thông số kỹ thuật

  • ­ Điện áp tối đa: 250VDC.
  • ­ Nhiệt độ môi trường xung quanh: ­30 to 70 °C.
  • ­ Đỉnh Quang phổ: 560nm.
  • ­ Ánh sáng kháng chiến (10 Lux) (KΩ): 10­20
  • ­ Tối kháng: 2MΩ.
  • ­ Thời gian đáp ứng: 30ms.
Vật Tư Giá Sỉ - Tổng Kho Solar