Mạch Chuyển Giao Tiếp LCD1602, LCD1604, LCD2004 Sang I2C

CÒN HÀNG

Giá gốc: 13.000₫

Giá khuyến mại 12.000₫

Để sử dụng các loại LCD có driver là HD44780(LCD 1602, LCD 2004,... ), cần có ít nhất 6 chân của MCU kết nối với các chân RS, EN, D7, D6, D5 và D4 để có thể giao tiếp với LCD. Nhưng với module chuyển giao tiếp LCD sang I2C, các bạn chỉ cần 2 chân (SDA và SCL) của MCU kết nối với 2 chân (SDA và SCL) của module là đã có thể hiển thị thông tin lên LCD. Ngoài ra có thể điều chỉnh được độ tương phản bởi
biến trở gắn trên module.

Linh Kiện Giá Gốc