LCD Keypad shield Arduino

Giá gốc: 55.000₫

Giá khuyến mại 50.000₫

Thông số kỹ thuật

  • LCD1602 Keypad Shield hoạt động ở điện áp 5V.
  • Bao gồm LCD 2x16 và 6 nút nhấn.
  • Sử dụng chân 4,5,6,7,8,9,10 và chân A0 của Arduino để giao tiếp với LCD.
  • Không cần sử dụng chân 10 sau khi LCD đã được kết nôi.
  • Đèn nên xanh dương với chứ màu trắng.
  • Sử dụng thư viện LCD 4bit.
  • Điêu chỉnh độ sáng đèn nên qua biến trở
Vật Tư Giá Sỉ - Tổng Kho Solar