DS1307 DIP8 I2C REALTIME CLOCK

Giá gốc: 7.000₫

Giá khuyến mại 4.000₫

Linh Kiện Giá Gốc