DS1307 DIP8 I2C REALTIME CLOCK

Giá gốc: 7.000₫

Giá khuyến mại 4.000₫

Vật Tư Giá Sỉ - Tổng Kho Solar