DS12C887 DIP24 Real Time Clock

Giá gốc: 30.000₫

Giá khuyến mại 28.000₫

Vật Tư Giá Sỉ - Tổng Kho Solar