Tụ 0.22uF 275V PA224-Z-NT

Giá gốc: 3.000₫

Giá khuyến mại 2.500₫

Tụ 0.22uF 275V PA224-Z-NT

Vật Tư Giá Sỉ - Tổng Kho Solar