Trở Vạch 1/4W 5% 15K (1000c)

Giá gốc: 31.000₫

Giá khuyến mại 30.000₫

Trở Vạch 1/4W 5% 15K

Điện trở là sự cản trở dòng điện của một vật dẫn điện, nếu một vật dẫn điện tốt thì điện trở nhỏ, vật dẫn điện kém thì điện trở lớn, vật cách điện thì điện trở là vô cùng lớn. Điện trở của dây dẫn phụ thộc vào chất liệu, độ dài và tiết diện của dây và được tính theo công thức: R = (ρ.L) / S

Vật Tư Giá Sỉ - Tổng Kho Solar