Trở Sứ 5W 5% 4.7R

Giá gốc: 1.800₫

Giá khuyến mại 1.500₫

Trở Sứ 5W 5% 4.7R

      Vật Tư Giá Sỉ - Tổng Kho Solar