Trở Sứ 5W 5% 0.47R (Trở Công Suất)

Giá gốc: 1.800₫

Giá khuyến mại 1.500₫

Trở Sứ 5W 5% 0.47R (Trở Công Suất)

        Vật Tư Giá Sỉ - Tổng Kho Solar