Trở Sứ 10W 5% 2.2R

Giá gốc: 2.200₫

Giá khuyến mại 2.000₫

Trở Sứ 10W 5% 2.2R

          Vật Tư Giá Sỉ - Tổng Kho Solar