Trở Băng A09-333 33K 1/8W 5%

Giá gốc: 1.200₫

Giá khuyến mại 1.000₫

Trở Băng A09-333 33K 1/8W 5%

Vật Tư Giá Sỉ - Tổng Kho Solar