TLC5940 TSSOP28 DRIVER LED RGB

Giá gốc: 28.000₫

Giá khuyến mại 25.000₫

Linh Kiện Giá Gốc