TIP121 TO220 TRANS DarLingTon NPN 5A 80V

Giá gốc: 3.500₫

Giá khuyến mại 3.000₫

Vật Tư Giá Sỉ - Tổng Kho Solar