SST25VF016B 16Mb 50Mhz SOP8

Giá gốc: 22.000₫

Giá khuyến mại 20.000₫

Linh Kiện Giá Gốc