S9013 TO92 TRANS NPN 0.5A 20V (DIP)

Giá gốc: 400₫

Giá khuyến mại 300₫

Vật Tư Giá Sỉ - Tổng Kho Solar