S9012 TO92 TRANS PNP 0.5A 25V (DIP)

Giá gốc: 300₫

Giá khuyến mại 200₫

Vật Tư Giá Sỉ - Tổng Kho Solar