RAM 62256 UT62256CSCL-70LL SOP28 256K

Giá gốc: 15.000₫

Giá khuyến mại 14.000₫

Linh Kiện Giá Gốc