PT2314 SOP28 IC

Giá gốc: 8.000₫

Giá khuyến mại 7.000₫

Linh Kiện Giá Gốc