PS2801-4 SOP16 IC OPTO TRANS 50mA 80V

Giá gốc: 13.000₫

Giá khuyến mại 12.000₫

Vật Tư Giá Sỉ - Tổng Kho Solar