PIC16F688-I/P DIP14

Giá gốc: 28.000₫

Giá khuyến mại 20.000₫

Linh Kiện Giá Gốc