PIC16F54-I/P DIP18

Giá gốc: 12.000₫

Giá khuyến mại 10.000₫

Linh Kiện Giá Gốc