PC847 DIP16

Giá gốc: 9.000₫

Giá khuyến mại 8.000₫

Linh Kiện Giá Gốc