P60NF06 60N06 TO220

Giá gốc: 8.000₫

Giá khuyến mại 7.500₫

Linh Kiện Giá Gốc