NTC-MF52AT 10K 3950 1%

Giá gốc: 3.000₫

Giá khuyến mại 2.000₫

NTC-MF52AT 10K 3950 1%

Linh Kiện Giá Gốc