Module thu phát wifi ESP8285 ESP-M2

CÒN HÀNG

Giá gốc: 50.000₫

Giá khuyến mại 45.000₫

Module thu phát wifi ESP8285 ESP-M2 có kích thước nhỏ, đầy đủ chức năng WiFi, có thể sử dụng độc lập hoặc như một module gắn trên máy chủ MCU, khi ESP8285 lưu trữ ứng dụng nó có thể được khởi chạy trực tiếp từ Flash bên ngoài. Ngoài ra, việc bộ đệm xây dựng trong tốc độ cao là lợi ích đối với các hiệu năng hệ thống. Đặc biệt, ESP8285 có thể được sử dụng như một WiFi thông qua truyền thông SPI/SDIO hoặc I2C/giao diện UART cho mọi thiết kế dựa trên vi điều khiển.

Thông số kỹ thuật:

  • Xây dựng trong 1 MB byte cho SPI Flash.
  • Kích thước : 12.3 x 20mm
  • Tần số chính hỗ trợ 80MHz, 160MHz và RTOS.
  • Giao diện: HSPI, UART, I2C, I2S, IR Từ xa Control, PWM, GPIO.
  • Kết nối và truyền dữ liệu gói trong vòng 2ms.
  • Được xây dựng trong TCP/IP giao thức.
  • Xây dựng một kênh-bit với độ chính xác cao ADC.
Linh Kiện Giá Gốc