Module thời gian thực RTC DS3231

Giá gốc: 70.000₫

Giá khuyến mại 65.000₫

DS3231 là IC thời gian thực giá rẻ, rất chinh xác với thạch anh tich hợp sẵn có khả năng điêu chỉnh nhiệt. IC có đầu vào cho pin riêng, tách biệt khỏi nguồn chinh đảm bảo cho việc giữ thời gian chinh xác. Thạch anh tich hợp sẵn giúp tăng độ chinh xác trong thời gian dài hoạt động và giảm sô lượng linh kiện cần thiết khi làm board.
Thời gian trong IC được giữ ở dạng: giờ, phút, giây, ngày, thứ, tháng, năm. Các tháng có it hơn 31 ngày sẽ tự động được điêu chỉnh, các năm Nhuận cũng được chỉnh đúng sô ngày. Thời gian có thể hoạt động ở chế độ 24h hoặc 12h AmPM. IC còn có chức năng báo động, có thể cài đặt 2 thời gian báo và lich, có tin hiệu ra là xung vuông. Giao tiếp với IC được thực hiện thông qua I2C bus.
Trong chip có mạch điện áp chuẩn dùng để theo dõi trạng thái của nguồn VCC, phát hiện lỗi nguồn, tự động chuyển nguồn khi có vấn đê. Có tin hiệu Reset xuất ra cho mạch ngoài, MCU khi nguồn điện phục hồi trạng thái. Ngoài ra trong IC còn có sẵn cảm biến nhiệt độ, có độ chinh xác là ± 3°C.
Thông số kỹ thuật

  • Size: dài 38mm, rộng 22mm, cao 14mm
  • Khôi lượng 8g
  • Kèm thêm pin sạc được CR2032
  • Kèm thêm memory IC AT24C32 (32k bits)
  • Điện thế hoạt động 3.3 - 5.5V
  • Clock: high-precision clock on chip DS3231
  • Clock Accuracy: 040 ℃ range, the accuracy 2ppm, the error was about 1 minute
  • Thông tin Thời gian: giờ, phút, giây, ngày, thứ, tháng, năm, đến 2100.
  • Cảm biến nhiệt trên IC có độ chinh xác ± 3 ℃
  • I2C bus có tôc độ tôi đa 400Khz

 

Vật Tư Giá Sỉ - Tổng Kho Solar