Module Chuyển Đổi AD PCF8591

Giá gốc: 43.000₫

Giá khuyến mại 37.000₫

PCF8591 có bốn đầu vào analog, đầu ra analog 1 và 1 giao diện bus I2C nối tiếp. PCF8591 ba địa chỉ chân A0, A1 và A2 có thể được sử dụng cho lập trình địa chỉ phần cứng, cho phép truy cập đến tám thiết bị trên cùng một xe bus PCF8591 I2C, mà không cần phần cứng bổ sung. địa chỉ đầu ra nhập vào thiết bị PCF8591, điều khiển và dữ liệu tín hiệu được truyền theo kiểu nối tiếp qua một hai dây
 ★ PCF8591 dải điện áp 6V-2.5V
 ★ PCF8591 bởi ba địa chỉ giải quyết phần cứng tốc độ lấy mẫu PCF8591 I2C
 ★ Đầu vào analog có thể lập trình. 4 là một kết thúc đơn hoặc nguyên liệu đầu vào khác biệt
 ★ Autoincrement lựa chọn kênh
 ★ PCF8591 dải điện áp tương tự từ VSS để VDD
 ★ 8-bit xấp xỉ liên tiếp A / D chuyển đổi DAC tăng đạt được bằng cách ★ ra 1 analog

Vật Tư Giá Sỉ - Tổng Kho Solar