MJE13003 TO92 NPN 450V 1.5A

Giá gốc: 1.200₫

Giá khuyến mại 1.000₫

Vật Tư Giá Sỉ - Tổng Kho Solar