MJE13003 TO92 NPN 450V 1.5A

Giá gốc: 1.200₫

Giá khuyến mại 1.000₫

Linh Kiện Giá Gốc