MJE13003 E13003 TO220 NPN 400V 1.5A

Giá gốc: 4.500₫

Giá khuyến mại 4.000₫

Vật Tư Giá Sỉ - Tổng Kho Solar