MJE13003 E13003 TO126 NPN 400V 1.5A

Giá gốc: 1.500₫

Giá khuyến mại 1.000₫

Vật Tư Giá Sỉ - Tổng Kho Solar