MJD340 TO252 TRANS NPN 0.5A 500V (SMD-J340)

Giá gốc: 8.000₫

Giá khuyến mại 7.000₫

Linh Kiện Giá Gốc