MCP3008-I/P DIP16 ADC 10-Bit

Giá gốc: 65.000₫

Giá khuyến mại 58.000₫

Linh Kiện Giá Gốc