Mạch chuyển đổi đầu AVRISP USBasp

Giá 15.000₫

AVRISP / USBasp / STK500 10 pin sang 6 pin tiêu chuẩn

Vật Tư Giá Sỉ - Tổng Kho Solar