LM386 SOP-8

Giá gốc: 3.500₫

Giá khuyến mại 3.000₫

Linh Kiện Giá Gốc