LM386 DIP8

Giá gốc: 3.000₫

Giá khuyến mại 2.000₫

Linh Kiện Giá Gốc