LM386 DIP8

Giá gốc: 3.000₫

Giá khuyến mại 2.000₫

Vật Tư Giá Sỉ - Tổng Kho Solar