L7912 TO220 1.5A/12V

Giá gốc: 5.000₫

Giá khuyến mại 4.000₫

Linh Kiện Giá Gốc