L7815CV TO220 1.5A/15V

CÒN HÀNG

Giá gốc: 5.000₫

Giá khuyến mại 4.000₫

Linh Kiện Giá Gốc