L7812 TO220 1.5A/12V

Giá gốc: 3.000₫

Giá khuyến mại 2.500₫

Linh Kiện Giá Gốc