L7808CV TO220 1.5A/8V

Giá gốc: 3.000₫

Giá khuyến mại 2.500₫

Vật Tư Giá Sỉ - Tổng Kho Solar