L7805CV TO220 1.5A/5V

Giá gốc: 3.000₫

Giá khuyến mại 2.000₫

Vật Tư Giá Sỉ - Tổng Kho Solar