L298 3A DIP Chân Cắm

Giá gốc: 30.000₫

Giá khuyến mại 28.000₫

Linh Kiện Giá Gốc