L293DD SOP20

Giá gốc: 23.000₫

Giá khuyến mại 20.000₫

Vật Tư Giá Sỉ - Tổng Kho Solar