L293DD SOP20

Giá gốc: 23.000₫

Giá khuyến mại 20.000₫

Linh Kiện Giá Gốc