KSE340 TO126 TRANS NPN 0.5A 300V (DIP)

Giá gốc: 4.500₫

Giá khuyến mại 4.000₫

Vật Tư Giá Sỉ - Tổng Kho Solar