KIT Arduino MEGA2560 R3 Chip nạp ATmega16U2

Giá gốc: 360.000₫

Giá khuyến mại 350.000₫

Vi điều khiển chính: ATmega2560
IC nạp và giao tiếp UART: ATmega16U2.
Nguồn nuôi mạch: 5VDC từ cổng USB hoặc nguồn ngoài cắm từ giắc tròn DC
Số chân Digital I/O: 54 (trong đó 15 chân có khả năng xuất xung PWM)
Số chân Analog Input: 16
Dòng điện DC Current trên mỗi chân I/O: 20mA
Dòng điện DC Current chân 3.3V: 50mA
Flash Memory: 256 KB trong đó 8 KB sử dụng cho bootloader.
SRAM: 8 KB
EEPROM: 4 KB
Clock Speed: 16 MHz
LED_BUILTIN: 13
Kích thước: 101.52 x 53.3 mm

Vật Tư Giá Sỉ - Tổng Kho Solar