J13009 TO220 TRANS NPN 12A 400V

Giá gốc: 14.000₫

Giá khuyến mại 12.000₫

Linh Kiện Giá Gốc