J13007 NPN TO220 400V 8A

Giá gốc: 14.000₫

Giá khuyến mại 12.000₫

Linh Kiện Giá Gốc