IRF7311 SOP8 MOSFET N-2CH 6.6A 20V

CÒN HÀNG

Giá gốc: 12.000₫

Giá khuyến mại 11.000₫

Linh Kiện Giá Gốc