IRF3709 TO220 MOSFET N-CH 87A 30V

Giá gốc: 13.000₫

Giá khuyến mại 12.000₫

Linh Kiện Giá Gốc