IRF3708S TO263 MOSFET N-CH 62A 30V

Giá gốc: 9.000₫

Giá khuyến mại 8.000₫

Linh Kiện Giá Gốc