IRF3205 TO263 MOSFET N-CH 110A 55V Loại Tốt

Giá gốc: 7.000₫

Giá khuyến mại 6.000₫

Linh Kiện Giá Gốc